Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 07 : 2.438
Năm 2020 : 49.947
Kế hoạch tháng 2 năm học: 2017 - 2018

Kế hoạch tháng 2 năm học: 2017 - 2018

 TRƯỜNG MN 19/5 TÂN LẬP​ Số: 07 /KH-MNTL.  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc TP.Thái Nguyên, ngày 01 tháng 2 năm 2018      Kế hoạch tháng 2 năm học: 2017 - 2018Chủ đề: Mừng Đảng, mừng Đinh Dậu năm 2018* Công tác chỉ đạo:* Công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn và các ...