Trường MN 19-5 Tân Lập được xây dựng trên diện tích 2500m2. Trường có 2 dãy nhà 2 tầng và 1 dãy nhà 3 tầng với 17 phòng học kiên cố. Nhà trường cơi nới thêm 2 phòng bán kiên cố. Phòng hành chính có 07 phòng trong đó 01 phòng hội đồng, 03 phòng ban giám hiệu, 01 phòng y tế, 01 phòng kế toán, 01 phòng văn thư.Bếp ăn nhà trường được xây dựng theo quy trình bếp ăn 1 chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phầm. 

Nhà trường có cổng kiên cố, có hàng rào bao quanh kiên cố đảm bảo an toàn. 

Nhà trường có 2 sân chơi cho trẻ, có đủ đồ chơi ngoài trời theo quy định.